top of page

Jak pracuji

Jak pracuji

Vedení společnosti

Potřebovali jste někdy uspořádat rychlý workshop, týkající se firemní vize a strategie, rozvoje obchodu a služeb, produktových či procesních inovací, efektivity prodejního týmu nebo čehokoliv jiného? Sezvali jste si  kolegy na pěkné místo mimo firmu? Najali jste si kouče nebo facilitátora?

Měli jste pocit, že jste udělali všechno správně a přesto jste při pročítání závěrečné zprávy měli pocit, že většinu myšlenek vaši kolegové již na různých schůzkách zmiňovali? Podařilo se přenést entuziazmus do každodenní praxe? Některé myšlenky realizovat? Plnil po dvou týdnech ještě někdo akční plán? Měl na to čas?

Spolu to můžeme změnit.

Od prvotního setkání až po finální implementaci budu vaším průvodcem, lektorem, business koučem či mentorem. Tím, koho v danou chvíli budete potřebovat. Budeme spolu kriticky myslet a zkoušet nové cesty. Nalézat nové úhly pohledu. Staré nápady necháme v šuplíku. Dohlédnu na to, aby akční kroky nezapadly v množství denní operativy.

Pomohu vaší společnosti k úspěchu.

Moje specializace:

 • Komplexní prodej. Efektivita B2B prodejních týmů.

 • Zákazníkem řízené inovace. Produktový management.

 • Firemní vize. Strategie a strategické plánování

 • Manažerská supervize. Exekutivní koučink a mentoring.

 • a další

Pracovní týmy

Jste nově sestavený tým? Vůbec se zatím neznáte? Jste z různých poboček společnosti, nebo dokonce zemí? Nebo existujete již delší dobu a přesto si stále každý prosazujete svoje vidění světa? 

Máte před sebou důležitý úkol? Šibeniční termín dokončení? Rozdáte si úkoly a doufáte, že týden před odevzdáním úkolu kompilujete dílčí plnění v komplexní řešení? Myslíte, že to posune vaši společnost vpřed?

Spolu to můžeme změnit. 

Pomohu vám sladit komunikaci a odstranit případné překážky. Spory budeme řešit konstruktivně, ne osobně. Zaměříme se na silné stránky každého člena týmu. Tak dokážete úkoly plnit spolehlivěji a rychleji. 

Od prvotního setkání až po finální realizaci úkolu budu vaším průvodcem, lektorem, týmovým koučem či mentorem. Tím, koho v danou chvíli budete potřebovat. Dohlédnu na to, aby akční kroky nezapadly v množství denní operativy.

Pomohu vašemu týmu k úspěchu.

Moje specializace:

 • Vize, cíle a strategie týmu a jejich aplikaci v praxi

 • Týmová spolupráce. Komunikace v týmu

 • Zvýšení výkonnosti týmu. Zvládání zátěže

 • Využití potenciálu jednotlivých členů týmu.

 • a další

Pracovním týmům

Profesionálové

Jste nezávislý profesionál, freelancer, OSVČ? Nebo pracujete ve společnosti na vysoce odborné pozici?

Cítíte, že stále více potřebujete konzultovat svoje problémy s někým dalším? Díky vašemu postavení však většinou nikdo není po ruce? Rádi se rozvíjíte, ale nemáte k tomu příležitost? Nebo byste rádi předali svoje nabyté zkušenosti dalším, nemáte však komu? 

Spolu to můžeme změnit.

Pokud chcete růst ve skupině , případně sdílet svoje zkušenosti, nejvhodnější jsou mastermind skupiny. Jde vlastně o týmový mentoring, kde skupina pomáhá právě tomu, kdo o pomoc či radu požádá. Sdílíte, učíte se od ostatních, poznáváte nové lidi. Inspirujte se a rozvíjejte se. Budujete svoji síť kontaktů. Pokud jste spíše individualista, pak ideálním prostředkem pro individuální růst je mix koučinku a mentoringu. Ať už vyberete cokoliv, průvodcem, lektorem, business koučem či mentorem. Tím, koho v danou chvíli budete potřebovat. Nespokojím se s hledáním důvodů, proč "ne". Dohlédnu na to, aby vašich cílů bylo dosaženo.

Pomohu vám k úspěchu.

Moje specializace:

 • Rozvoj obchodu a služeb. Komplexní prodej.

 • Inovace a produktový management. Řízení projektů.

 • Virtuální týmy. Osobní efektivita. Time management.

 • a další

profesionálům

Jednotlivci

Máte pocit, že jste na životní křižovatce a nevíte kudy dál? Cítíte se v životě nespokojeni? Pokoušíte to změnit? 

Výběr správné profese, plánování další kariéry, změna zaměstnání, rychlá adaptace na povýšení nebo propuštění. Využití svého osobního potenciálu, nalezení životní rovnováhy, zvýšení sebevědomí. Osobní život, zdravý životní styl. To vše jsou otázky, jež vám mohou pěkně zamotat hlavu.

Spolu to můžeme změnit.

Pečlivě probereme vaši situaci ze všech možných i nemožných pohledů. Definujeme váš cíl a strategii k jeho dosažení. Otevřeme nevyužité zdroje v oblasti profesní i soukromé. Po celou dobu budu vaším osobním koučem. Budu vás podněcovat ke kritickému myšlení a zkoušení nových cest. Pomáhat nalézat nové úhly pohledu. Nespokojím se s hledáním důvodů, proč "ne". Dohlédnu na to, aby vašich cílů bylo dosaženo.

Pomohu vám k úspěchu.

Moje specializace:

Neexistuje specializace na život. Naučil jsem se chápat, že neexistuje jen jedna pravda a jedna cesta k ní. Na každého pohlížím s respektem a porozuměním, každý je můj učitel. Během hledání té vaší cesty se tedy budeme učit společně.

jednotlivcům
bottom of page