top of page

3 NEJČASTĚJŠÍ PRODEJNÍ POSTUPY A JEJICH NEDOSTATKY
Posledních 20 let jsem strávil v prodeji a byznys developmentu zde v Čechách i blízkém a dalekém zahraničí. Za tu dobu jsem zjistil, že procento firem, kde o nákupu rozhoduje pouze jeden nákupčí, všude rapidně klesá. Ať již z důvodů obavy převzít odpovědnost na sebe, či proto, že obchodní případ je skutečně složitý a vyžaduje součinnost několika oddělení.


Prodejní firmy jsem viděl proti tomuto fenoménu používat rozličná prodejní schémata i jejich chyby. A abyste je neopakovali i vy ve svých společnostech, připravil jsem krátký seriál, jež shrnuje moje pozorování a na zmíněné nedostatky upozorňuje.


Pokud vás daná problematika zajímá, mrkněte na SEM

Neříkám, že nemohou existovat firmy, kde zmíněná schémata nemohou fungovat k plné spokojenosti. Vždy jde o to posoudit, co je pro danou firmu, výrobek, klienta i momentální situaci nejlepší.


Nicméně moje zkušenost ukazuje, že v prostředí, kde o nákupu rozhoduje skupina a nikoliv jednotlivec, jsou všechna schémata zatížena značnými nedostatky.


Co kdyby ale existovala i lepší varianta? Varianta, jež nakopne vaše prodeje, bude všechny více bavit a využije všechny informační vymoženosti dneška?

Stála by vám za krátký hovor nebo dobou kávu?

Pokus ano, rád se s vámi uvidím, ať už osobně či virtuálně.

A pokud ne, pak si rád vyslechnu vaše zkušenosti.

Každopádně se těším na vaši brzkou reakci

Comments


bottom of page