Tuzka_bila-01.png

ROZVOJOVÝ PLÁN KLIENTA

Udržet a rozvíjet svoje stávající klienty je nejrychlejší cesta k akceleraci vašeho obchodu.

To víme. Jenže kvůli každodenním starostem na to až příliš  snadno zapomínáme .

Nenechávejte proto nic náhodě.

  1. zrekapitulujte stávající úspěchy i neúspěchy

  2. zamyslete se nad společnou cestou vpřed

  3. naplánujte jasné SMART akční kroky

Držte svoji budoucnost ve vlastních rukou.

Zpracujte si rozvojový plán klienta

Využijte připravenou šablonu ZDARMA