top of page

5 JEDNODUCHÝCH PRAVIDEL ÚSPĚŠNÉ IMPLEMENTACE STRATEGIESedíte v konferenční místnosti někde na hotelu. Nebo u krbu na chalupě či penzionu. Oboje ideálně někde v lese, na horách. Znám i firmu, co vyráží k táboráku do kempu. Každopádně jste daleko od lidí a vlastní firmy, snad i od vlastních problémů.


Naposledy jste tu byli před rokem. Spolu s vámi tu zase sedí nejvyšší vedení a pár důležitých seniorních specialistů. Příští dva dny budete vymýšlet strategii. Už zase. Protože ta původní selhala. No selhala. Spíš na ní nebyl čas. A ti juniorní kolegové se s ní nějak nepopasovali. Takže se musíme zamyslet znovu, co s tím provedeme tentokrát.


Přijde vám to povědomé? Mně tedy rozhodně ano. Mohl bych vám dost dlouho vyjmenovávat skvělá místa společně s ušlechtilými strategiemi a propracovanými plány, jak je naplnit, se kterými jsme odtud odjížděli. Jenže většinou to skončilo tak rychle, jako naše novoroční předsevzetí. Po pár týdnech začalo entuziazmu ubývat a po dalších pár týdnech novou strategii překryl prach akutních dennodenních záležitostí. A ti junioři, kteří byli k exekuci strategie nominování, se s ní skutečně nepopasovali. Neměli k tomu totiž jakékoliv zdroje ani pravomoce. A tak nezřídka zhrzeně odcházeli – nebo byli odejiti – jinam.


Tuto situaci zná většina z nás, ať už jsme pracovali v korporátech, nebo ve větších rodinných firmách. Někdy je prostě myšlenka ušlechtilejší než její provedení. A stejně se jako v privátním životě nenaučíte cizí jazyk bez postupného a dlouhodobého učení se slovíček, neimplementujete novou strategii pouze tím, že si ji s kolegy hodíte na papír. I jí musíte věnovat dlouhodobé úsilí a patřičnou pozornost. Jinak to dopadne, jako s tím jazykem u mnoha z nás. Dostaneme se tak k 8-mé lekci. Už poněkolikáté.


Jak z toho jednou provždy ven? Jak jednou provždy zařídit, abychom strategie a plány dotahovali úspěšně do konce?


Dodržujte 5 jednoduchých pravidel

  1. Soustřeďte se nejpodstatnější

  2. Určete 3 nejdůležitější akce

  3. Pojmenujte vlastníka akce

  4. Oddělte strategické porady od operativních

  5. Zvolte kapitána

A teď podrobněji…


Soustřeďte se na nejpodstatnější


Strategie dokáže být velmi komplexní a detailní dokument. Obecně si myslím, že čím více společně na začátku promyslíme a sepíšeme, tím méně nás v průběhu exekuce něco překvapí.


Na druhou stranu takový komplexní dokument vyžaduje akci od mnoha lidí. Lidí namotivovaných právě ukončenou strategickou poradou. A tak se všichni najednou po návratu za pracovní stolu „pustíme do té strategie“. Jenže jako skoro vždycky „mnoho myslivců zajícova smrt“. Uspořádají se dílčí porady, strategický dokument se přetlumočí vašim podřízeným, ti jej každý pochopí po svém, vznikne chaos, každý dělá něco, mnohdy i protichůdně s ostatními odděleními… A za pár týdnů … Víte jak to dopadne… Nebo spíš nedopadne …


Je proto důležité hned na začátku jasně stanovit sekvenci kroků pro celou firmu a v každém okamžiku se soustředit na pár – doporučuji max 3 – nejdůležitějších oblastí. Používejte Paretovo pravidlo a zjistěte si, kterých 20% oblastí vás přivede k 80% výsledků pro daný krok.


Určete nejdůležitější akce


V rámci výše vybraných oblastí určete nejdůležitější akce. Opět použijte Paretovo pravidlo a hledejte, které akce vám přinesou největší užitek. Nemilosrdně škrtejte ty, které jsou v tuto chvíli zbytné. Potřebujete se soustředit na to nejdůležitější.


A pokud mluvíme o akci, nezaměňujme ji za aktivitu. Rozdíl mezi „Do 10. ledna vyškolit obchodní tým ve výhodách nového výrobku pro naše zákazníky“ je diametrálně rozdílné od „školení obchodníků“, že? Přesto na to často zapomínáme.


Pojmenujte vlastníka akce


Akci bychom už měli. Teď je potřeba jasně pojmenovat vlastníka takové akce. Že je to v našem případě evidentní? Vážně? Má to být marketing? Vývoj? Ale vždyť školení má na starosti personální, ne? A kdo konkrétně?


Jak vidíte, pokud přecházíme z úrovně organizace / oddělení na úroveň individuálních zodpovědností, otázek se rojí celá řada. Proto vždy zcela jasně pojmenujte, co má být provedeno, kým a do kdy. Takový člověk pak přímo reportuje generálovi (více níže) a je za provedení osobně odpovědný.


Jasně, že jde o známou SMART formulaci úkolu. Ale třeba jsem to popsal jednodušeji.


Oddělte strategické porady od operativních


Za mě nejčastější důvod zhavarování implementace je smíchání strategie a operativy. Jistě znáte programy porad, kde se na prvních místech řeší dosahování měsíčních obchodních cílů, marketingové kampaně, konflikty mezi odděleními a někde na konci se krčí „revize plnění strategie“. Pokud na takový bod vůbec zbude pár minut, umíte si asi představit, s jakou náladou do takového bodu všichni zúčastnění půjdou.


Oddělte proto strategické porady od těch operativních. Věřte, že i přes brblání posádky „ježíš, další porada“ se vám to bohatě vyplatí. A pokud skutečně není času nazbyt, prostě radikálně zkraťte operativní porady a získaný čas věnujte strategiím. Vždyť tady jde o vaši budoucnost, nebo ne?


Zvolte kapitána


Stejně, jako musí mít každá strategická akce svého jasného majitele, musí ho mít i celá strategie. Jinak se brzy naplní „sejde z očí, sejde z mysli“. Někdo prostě musí neustále mávat praporem a ukazovat směr.


A protože majitel či CEO může mít objektivně práce až nad hlavu, vyplácí se jmenovat kapitána, jehož hlavní náplní bude právě řízení implementace strategie. Třeba provozního ředitele, chcete-li COO. Nebo nominujte vaši vycházející hvězdu. Alespoň bude možnost ukázat, co v ní vězí. A vy ji budete mít dostatečně na očích, takže budete lépe vědět, kam po úspěšné implementaci s ní.


Závěr


Největší výzvou implementace strategií je proměňování skvělých myšlenek, které dělají z vaší organizace lepší, v konkrétní postupné kroky prováděné konkrétními jednotlivci. Pokud si toto uvědomíte a použijete výše uvedená jednoduchá – a právě proto často opomíjená – pravidla, už vám nic nestojí v cestě k dosažení úspěšné implementace strategie.


Hodně štěstí!

Comentários


bottom of page