top of page

022 | DAVID PYTELA | JAK NA NOVELU ZÁKONA O ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍCHKaždá změna je příležitost. Kdo najde cesty, jak se vypořádat se zákonem o elektronické komunikaci, může rychle získat lepší místo na trhu. Takže určitě zkoušet nové věci, i když to bolí.

JUDr. David Pytela, MBA, LL.M. je advokát a majitel advokátní kanceláře. Svoji společnost vybudoval po škole od nuly a dnes zaměstnává 8 spolupracovníků. Jeho Advokátní kanceláře Olomouc - JUDr. David Pytela, MBA, LL.M. se specializuje na rodinné právo a přípravu smluv. V rámci svojí „širokospektrální“ kanceláře ovšem pokrývá i další právní oblasti. Mimo svoje podnikání se věnuje svojí manželce a svým dvěma dětem, filmům a osobnímu rozvoji.


Společně se zaobíráme následující mi tématy:


🔸 Jak se advokacie inovuje?

🔸 Co očekávat v obchodním právu v roce 2022?

🔸 Na co si dát pozor u Zákona o elektronické komunikaci?

🔸 Jak to bude se sociálními sítěmi?


Důležité odkazy:

www.linkedin.com/in/davidpytela

www.akpytela.cz


 

BONUSY

Novela zákona o elektronických komunikacích

(výtah změn, zmiňovaných v podcastu)

022 - David Pytela - Novela zákona o elektronických komunikacích (výtah)
.pdf
Download PDF • 256KB

 

PŘEPIS ROZHOVORU


Martin Hurych

Dobrý den. Já jsem Martin Hurych a tohle, tohle je Zážeh. Zážeh je počátek akcelerace a akcelerace něco, co potřebujete, abyste se pohnuli z místa. Tím, že jste si našli tuto epizodu, za což mimochodem děkuji, tak jste pro tu vlastní akceleraci udělali první, nejdůležitější krok. V Zážehu sdílíme zkušenosti z B2B podnikání. Hlavně z obchodu, z inovací, z práce s lidmi, ale i z jiných oblastí firemního života. Dnes budeme akcelerovat s Davidem Pytelou, majitelem advokátní kanceláře Pytela. Ahoj Davide.

David Pytela

Ahoj.


Představení

Martin Hurych

Jak se stane, že si na poslední chvíli si rozmyslíš ekonomii a staneš se právníkem a zpětně vzato, co tomu rozhodnutí říkáš?

David Pytela

Na jednu stranu můžu říct náhoda, na druhou osud, každý si z toho může vybrat, co chce. Fakticky to bylo tak, že jsem chtěl jít ve šlépějích otce. Připravoval jsem se na gymnáziu na to, že budu pokračovat studiem na vysoké škole ekonomie. Když jsem měl vyplňovat přihlášku, tak jsem si řekl, jestli bych náhodou neměl zvážit ještě něco jiného. Procházel jsem si úplně všechny obory a nějak mi utkvělo v hlavě právo. Nikdy jsem se na to nepřipravoval, nikdy jsem nepředpokládal, že bych mohl a řekl jsem si, tak já to zkusím. Podal jsem si přihlášku a přijali mě na právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Říkal jsem si, že bych byl asi blázen, kdybych to nezkusil. Práva jsou takový věhlasný obor, něco prestižního, tak jsem tam šel a našel jsem se v tom. Jak v právu samotném, tak i teď v advokacii. Takže taková, někdo by mohl říct náhoda, pro mě asi spíš osud.

Martin Hurych

Objevený talent. Dnes vedeš vlastní advokátní kancelář, kde je vás devět. Pověz nám teda něco o té tvé pouti od ekonomie k právu a potom něco málo o kanceláři.

David Pytela

Studium práv trvalo pět let. Nebudu popisovat jaké jsem dělal zkoušky.

Martin Hurych

To by nás nebavilo.

David Pytela

Ano, to si každý představí. Prostě učení, zkoušky a po škole jsem měl povinně tři roky praxi. V okamžiku, kdy člověk chce být advokát, tak musí mít tři roky praxi. Není to tak, že pustí na lidi někoho, kdo zrovna vylezl ze školy, když to řeknu lidsky. Takže jsem povinně vykonával praxi v menší advokátní kanceláři v Olomouci, kde jsem přičichl k různým oblastem práva. Potom jsem měl možnost buď jít někam do korporátu, do veřejné správy. Třeba do Prahy, Brna, Ostravy, nějakého většího města anebo zkusit vlastní advokátní kancelář. Tehdy jsem to zvažoval i s ohledem na rodinu a manželka mě podpořila, abych zkusil tu vlastní cestu. Založit vlastní advokátní kancelář nebylo vůbec jednoduché rozhodnutí. Důvody, proč jsem to udělal, byly dva. Za prvé se mi moc nelíbilo, jak to celkově v té advokacii fungovalo. Přijde mi, že je to většinou takové těžkopádné, nemoderní, neinovativní, neosobní. Tak jsem si říkal, zkusím to udělat trošku jinak. Za druhé, takové to očividnější, být pánem svého času, svým vlastním pánem.

Martin Hurych

Čemu se věnujete jako advokátní kancelář?

David Pytela

Z hlediska klientely máme, jak podnikatele, tak i občany. V rámci obchodního slangu bych řekl, jak B2B, tak B2C. Z hlediska oblasti práva, co děláme nejčastěji, na co se zaměřujeme je jednak oblast práva rodinného, a potom dále v těsném závěsu nemovitosti, smlouvy a trestní právo.


Inovace v advokacii

Martin Hurych

Ty už jsi to tady trochu naznačil. Právníci a advokáti, nechť mi prominou. Pro mě osobně a pro lidi v mém okolí, je mnohdy advokacie něco, co vlastně tak úplně dělat nechceš. Je to něco, co se spojuje s velkými jmény. Většinou dost staršího věku. S honosnou kanceláří, s koženým křeslem, drahými obrazy. Ty jsi vybudoval mladou kancelář. Před natáčením jsi mi říkal, že jsi ve vaší kanceláři nejstarší. Tak jak vlastně budujete svoji důvěru, jak bojujete proti tomu přesvědčení, že advokát by měl být staršího věku?

David Pytela

Výhodou je asi to, že člověk nemusí cílit na všechny, nebo být ten nejlepší pro všechny. Protože někdo opravdu chce toho starého, mnohdy i zkušeného advokáta, který si prošel vším možným a má nějaký životní náhled, zkušenosti. Někdo zase chce člověka, který je mladší, ale erudovaný a má chuť, ve smyslu toho, že se pro toho klienta snaží, že i například využívá moderní technologie. Že to právě není tak těžkopádné. Je to rychlejší a víc se s tím advokátem ztotožní na té osobní rovině. Dva aspekty, které se snažím, aby byly v naší advokátní kanceláři nosné, jsou za prvé inovace. Ve smyslu toho, být přístupný online. Komunikovat s klienty pružně, být alespoň v regionu jedním z těch lídrů v rámci inovací. Za druhé, mít ty služby v osobní rovině. Aby to bylo tak, že ten klient cítí, že když s ním řeším já nebo někdo z mých kolegů ten případ, tak že nás to opravdu zajímá, že se snažíme ten problém vyřešit a nejenom to nějak ukončit a vystavit fakturu.

Martin Hurych

Ty jsi nakousnul inovace, online hovory, online poradenství. Pověz nám, jak třeba poslední dva roky zahýbaly s advokacií a třeba i nejenom z pohledu těch on-line konzultací.

David Pytela

Říká se, že advokáti jsou jedni z nejméně inovativních v rámci trhu. Do jisté míry je to i odůvodněné ve smyslu toho, že advokáti mají hodně povinností nad rámec běžného poskytovatele služeb. Z hlediska toho, co všechno musí ve vztahu ke klientovi, k nějakým administrativním úkonům, takže ono to on-line poskytování právních služeb není lusknutím prstu, nejde to jako v rámci normálního byznysu. Spoustu advokátů je od toho, tak nějak přirozeně odrazováno a navíc, když ten model nějak funguje, tak většinu lidí to nenutí ho nějak měnit. Bez ohledu na to, co se stalo minulý rok, tak už se relativně větší procento advokátů snažilo nějak inovovat, modernizovat. Ten minulý rok to řekl bych urychlil. Spoustu advokátů například začalo poskytovat v menší, či větší míře on-line právní služby. Za což jsem obecně rád, protože pak jsou celkově ty služby klientům lepší.

Martin Hurych

Kromě on-line služeb jsou nějaké další inovační trendy v advokacii? Například obecně, možná v rámci práva, soudnictví. Suneme se skutečně od papíru k elektronice? V rámci Zážehu probíráme hodně i digitalizaci v průmyslu, jak je na tom ta tvoje oblast?

David Pytela