top of page

114 | JAKUB BRADA | JAK SE VYPOŘÁDAT S NEDŮVĚROU K DIGITALIZACI FIRMY?Prý se o automatizacích a digitalizaci ve firmách nemá radši mluvit. Je to totiž tak zprofanované slovní spojení, že při jeho vyslovení jdou lidem oči v sloup. Nevěří, že by se něco mohlo změnit, případně, že jejich firma to zvládne. Navíc se bojí … o svoje místo nebo toho, že se budou muset učit novým kouskům. A že to nedají. Přece nejsou žádní ajťáci.


Světem digitalizace a automatizace lítá hromada pověr. Jakub Brada ze společností Bramartrans s.r.o. a Qest Solutions s.r.o. se s nimi setkává denně. Je zvyklý s nimi bojovat. A vítězit. Jinak by za poslední 2 roky nedokázal postavit dvě firmy, které jsou založeny právě pro automatizaci a digitalizaci SME firem v logistice i mimo ni. A tak jsem se Jakuba ptal … 🔸 Proč se ve firmách nesmí mluvit o digitalizaci a automatizaci? 🔸 Mají se digitalizovat tak, jak jsou, nebo vzhledem k firemní strategii? 🔸 Jak správně volit data pro dashboardy? 🔸 Co si musím uvědomit před začátkem digitalizace? 🔸 Kdo typicky digitalizaci ve firmách (ne)podporuje?


 


JAK SE VYPOŘÁDAT S NEDŮVĚROU K DIGITALIZACI FIRMY? (PŘEPIS ROZHOVORU)


Martin Hurych

Dobrý den. Já jsem Martin Hurych a tohle je Zážeh. Tento díl bude další z neformálního cyklu, kam až došli, do kterého si zvu bývalé hosty a snažím se ptát, kam za ten rok až dva ve svém podnikání postoupili. Mým dnešním hostem je Jakub Brada. Ahoj, Kubo.

Jakub Brada

Ahoj, Martine. Díky za pozvání.

Kam vyráží, když chce prohnat vítr ve vlasech? 

Martin Hurych

Rádo se stalo. Než se pustíme do tvé cesty, rád bych připomněl, že Jakub tady byl mezi prvními třemi hosty a pomáhal mi Zážeh roztlačit, takže za to ještě zpětně jednou moc děkuji. Zároveň tím říkám, že se neznáme úplně krátce, přesto mi uniklo, že jsi motorkář, a tak mě napadlo se zeptat, kam vyrážíš, když potřebuješ prohnat vítr ve vlasech?

Jakub Brada

To je poměrně jednoduché poslední dobou, protože když potřebuji prohnat vítr ve vlasech, tak si vezmu kočárek a mám na to momentálně trošku jiný stroj. Na motorkách jezdím od svých 13 let, od 16 potom s papíry, ale posledních pár let už na to nemám čas a ani prostor, protože mám dvě malé děti a snažím se ten mimopodnikatelský život žít s rodinou. Motorky teď šly tedy na druhou kolej, ale upřímně se o tom s manželkou doma často bavíme, že se těšíme, až ty děti už budou samostatnější a koupíme si něco cestovnějšího. Kdysi jsem byl na hodně sportovní motorky, ale teď bych chtěl něco cestovnějšího a začneme obrážet Evropu.

Martin Hurych

Kam bys jel, kdyby tě žena pustila?

Jakub Brada

Kamkoliv. Já si myslím, že je v Česku i po celé Evropě spousta krásných míst, takže ta cesta je cíl, u té motorky to tak je.

Co se Jakubovi za dva roky podařilo?

Martin Hurych

Ženě tedy vzkazujeme, že už je na čase Jakuba vypustit. Jak jsem říkal, my jsme tady spolu Zážeh roztláčeli, tehdy jsi budoval technologickou štiku v logistice Bramar. Když jsem se připravoval, tak jsem se snažil napsat jako pro každého dalšího hosta představení a u tebe mi to nějakým způsobem nešlo. Za tu dobu, co jsme se tady viděli, jsi prošel tu cestu relativně dlouhou, tak se pojď představit sám. Co jsi za toho 2,5 roku zvládnul?

Jakub Brada

Bylo to hodně rychlých 2,5 roku, za tu dobu jsme si prošli poměrně prudkým vývojem, kdy jsme získali do firmy investora. Začali jsme škálovat ty naše logistické trasy a procesy a došli jsme někam k loňskému roku, k únoru, k válce na Ukrajině, která všechno změnila. Přestože jsme poměrně prudce rostli, tak jsme byli pořád poměrně malí na to, abychom dokázali efektivně rozkládat náklady firmy na náš vozový park. Potřebovali jsme v té době vyrůst ještě alespoň trojnásobně, aby to mělo nějakou konkurenční relevanci. Uvažovali jsme tedy, jak se s tou situací popereme, protože jsme měli už v té době spoustu zákazníků, byli to stálí zákazníci, v tom se nic nezměnilo a snažili jsme se budovat ty vztahy. Nechtěli jsme jim tedy ze dne na den říct, že to vypadá bledě a možná dojde k nějakým změnám.

Nakonec jsme se rozhodli vydat se v rámci logistiky trošku jinou cestou, která se nám poměrně vyplatila. Když jsem si v loňském roce dělal analýzu silných a slabých stránek firmy, tak jsem zjistil, že to, v čem jsme slabí, je to, o čem jsem tady před chviličkou mluvil, ale to, v čem jsme naopak hodně silní a předbíháme velikost naší firmy, jsou procesy a digitalizace. My jsme si v podstatě tvořili celý digitální ekosystém firmy na koleně v rámci velmi nízkých nákladů. Když jsem si potom zval do firmy různé nezávislé konzultanty, interim manažery, kteří mi měli pomoci s tím reálným vyhodnocením stavu firmy, tak na to poukazovali. Na objem práce, který my vykonáváme, je v konkurenčních firmách obvykle potřeba dvojnásobek až trojnásobek lidí. My jsme tedy přemýšleli nad tím, jak to proměnit v nějaké další aktivity a začali jsme zjišťovat mezi dalšími dopravci, jestli by to nebyla cesta nějakého dalšího rozvoje firmy. Ptali jsme se, jestli by měli zájem o nějakou konzultační činnost, nebo i implementace různých digitálních ekosystémů, které jsou volně na trhu a pomohli by jim s denní operativou, do jejich firem.

Zjistili jsme, že ten zájem je veliký, že je to opravdu něco, co řeší spousta firem, hlavně ve vztahu k nákladům, protože v té dopravě a logistice je celkem běžné, že ta nákladová struktura je poměrně veliká. Tam je opravdu značné množství různých dokladů, faktur od poskytovatelů mýtných systémů, pohonných hmot, oprav, různých pronájmů a tak dále. Není tedy úplně jednoduché ty náklady rozkládat na ten vozový park a na ty pohledy, které já k tomu manažerskému reportingu potřebuji. Touto cestou jsme se tedy přesně vydali. Vzali jsme si na pomoc přední české manažery z logistiky, nejen ty technické manažery, nebo ředitele, ale i finanční manažery a sestavovali jsme metodiku rozkladu skutečných nákladů ve firmách za pomoci digitálních procesů. Půl roku jsme na tom dělali a vyvinuli jsme si systém, který je schopný vizualizovat real-time data. Zpravidla dispečeři v těch firmách potom mohou vidět na denní bázi, jestli jsou jejich auta prodělečná, výdělečná a kolik přesně jsou v plusu, nebo v minusu.

To byla ta cesta, kterou jsme si prošli logistiku jako takovou. Našli jsme si partnery, se kterými tu logistiku děláme na operativní bázi. Jsou to větší dopravci, které jsme pečlivě vybírali a uzavřeli jsme s nimi smlouvy tak, abychom pokryli všechny potřeby těch zákazníků a spedičně jsme ty zakázky převedli na ně. Zůstáváme nadále kontaktním partnerem pro naše zákazníky, ale tu dopravu jako takovou už zajišťují jiné větší kvalitní firmy.

Martin Hurych

Ty jsi tedy dneska zprostředkovatel dopravy, jestli to chápu správně.

Jakub Brada

Jsem zprostředkovatel dopravy a zároveň se více profilujeme už do toho digitálu, byť zatím nepotřebujeme moc nějaký rozsáhlý marketing. Momentálně je ten zájem vyšší, než jsme z kapacitních důvodů schopní poskytnout. Snažíme se tedy z toho Bramaru vybudovat povědomí toho zprostředkovatele digitálních systémů v tomto oboru.

Martin Hurych

Další krok je tedy nějaký marketplace pro poskytovatele dopravy?

Jakub Brada

Dalších kroků potenciálních může být mnoho. Na té cestě už nám vyvstala spousta myšlenek, které je třeba validovat, abychom na tom zbytečně nepropálili peníze, nenadchli se ze dne na den pro něco a nešli slepou uličkou. Máme tam tedy nějaké další cesty, kterými bychom se chtěli v budoucnu vydat, ale momentálně zůstáváme konzervativní. Snažíme se dostatečně naškálovat interní tým, aby vše běželo hladce, abychom byli opravdu oporou pro ty naše partnery v logistice.

Podařilo se vybudovat technologickou štiku v logistice?

Martin Hurych

Když se ohlédneme zpátky, ty jsi prohlašoval, že chceš vybudovat technologickou štiku v logistice. Byť možná jinými cestami, povedlo se ti to? Vidíš to jako úspěch, kam jsi to dovedl v rámci všech těch externích vlivů?

Jakub Brada

Já jsem v tom původním podcastu zmiňoval, že si děláme takové inovační prostředí a máme tedy ve firmě lidi, kteří nepocházejí z logistiky. Byť to přináší na té cestě určitá rizika, tak se snažíme dívat na ty logistické problémy out of the box a to nám tvoří to inovativní prostředí. Přesně tak si myslím, že se nám podařilo dojít k tomu cíli té štiky v logistice, byť to není na té operativní logistice jako takové. Jsme schopni dalším dopravcům a logistikům poskytovat poměrně nekonvenční přístup za pomoci digitalizace k jejich operativě a tím si myslím, že jsme velmi inovativní minimálně na českém trhu.

Jsou eStazky službou nebo produktem?

Martin Hurych

Chápu správně, že to poskytujete jako službu, nebo i jako produkt, který si mohu jako potenciální dnes už bývalá konkurence Bramaru naimplementovat do firmy?

Jakub Brada

Úplně ta původní myšlenka byla čistě službová, nicméně digitalizace jako taková tu už s námi žije mnoho let, ale pro spoustu majitelů a ředitelů firem je to stále příliš abstraktní pojem. Dost špatně se však prodává něco nehmatatelného, jakási metodika, jakási procedura. V určitém momentu jsme tedy dospěli k názoru, že musíme zařadit i jakýsi výstup, což můžeme nazývat tím produktem. Tím výstupem je poměrně podrobný reporting o stavu firmy, který my dnes nazýváme eStazky. K tomu reportingu si samozřejmě musíme dojít digitalizací. Bez té to nejde, aby tam nevznikalo více práce, aby ti naši klienti, kteří chtějí reporting, kvůli tomu nemuseli alokovat část hodin svých lidí právě pro sběr dat. Pomáháme si tedy digitalizací, automatizací, to je to pozadí, ale na konci dne prodáváme ten reporting, což je vlastně ten netradiční pohled a automatizovaný pohled na ta data.

Je spojení dvou rozdílných specializací cestou k úspěchu?

Martin Hurych

To vypadá, že jsi vlastně spojil dvě věci, svoji bývalou profesi konzultanta procesu a pak logistiku. Je to něco, co se dá v dnešní době zobecnit jako cesta k úspěchu, spojit dvě specializace a vymyslet si v rámci ní nějakou tržní příležitost?

Jakub Brada

Nevím, je to podle mě dost individuální. Já jsem to tak neplánoval, vyplynulo to ze situace a bylo to něco, kam jsem úplně primárně nesměřoval. Když mi ale docvaklo, že to je ta cesta, tak mi to přišlo naprosto logické a mělo to tak asi být.

Proč se ve firmách nesmí mluvit o digitalizaci a automatizaci?

Martin Hurych

V přípravě jsem našel zajímavou větu. Ty říkáš, že byť jsi v digitalizaci, automatizaci, že se o digitalizaci, automatizaci nesmí mluvit. Můžeš to nějak rozvést?

Jakub Brada

To je asi dáno tím, čeho jsem se tady dotkl, že pro spoustu lidí, byť s tím žije už nějakou dobu, hezkých pár let to slýchává zleva, zprava, je to takový buzzword, takové sprosté slovo. Představují si za tím občas nemožné, občas věci, které by je více zasekaly, než by jim pomohly v té denní operativě. Zároveň vnímám, že je digitalizace pořád brána jako něco, na co si mohou sáhnout jenom větší a bohatší firmy a není to pro každého. To si myslím, že je věc, která by se měla komunikovat, že ta doba už pominula, že je to pryč. Dnes opravdu digitalizaci může řešit jak volnonožec, který si může na denní bázi pomáhat velmi levnou digitalizací, automatizací, přes malé, střední a veliké firmy až po veliké korporáty, které to hodně využívají. To je ta moje message, kterou se teď poslední dobou snažím šířit, že digitalizace už není drahá, dá se dělat kvalitně, bezpečně, ale musí to mít určitá pravidla.

Jaké firmy jsou pro Jakuba ideálními zákazníky pro digitalizaci? 

Martin Hurych

Pár lidí, co dělají automatizaci, digitalizaci, Zážehem prošlo a ten rozsah pro mě je pořád neuvěřitelně široký od člověka, který ti nakliká něco v Maku, po lidi, kteří digitalizují custom veliké firmy. Kdyby ses měl na této škále někde umístit, kde bychom tě viděli?

Jakub Brada

My se snažíme cílit na takové firmy, kde si myslíme, že to má poměrně rychlý a velmi efektivní dopad. Naše cílová skupina je někde do 200 milionů Kč obratu ročně a z pohledu lidí je to třeba kolem 50 až 100 zaměstnanců. Typicky jsou to zákazníci, kteří mají firmy už s nějakou historií, nezačali úplně podnikat včera a jsou tam zažité nějaké procesy, které jsou neefektivní. Když jsme začali řešit tu digitalizaci, tak se mi začaly samozřejmě ozývat i firmy mimo logistický obor. Spolupracujeme tedy s hodně firmami, které nejsou logistici, a pomáháme jim implementovat digitální systémy od jednotlivých nástrojů, které jsou volně dostupné na trhu, až po veliké ERP systémy.

Co jsem tím chtěl říct, je to, že ty zavedené firmy už dnes mají na sebe nabalených spoustu produktů. Skoro všichni ti ředitelé firem se totiž setkali s tím, že jim zavolal nějaký obchoďák, nabídl jim nějaký super produkt, který vyřešil určitou část jejich procesu. Jak se to postupně nabalovalo, nebo se měnili vedoucí těch oddělení, kteří si k sobě donesli ten nový nástroj, na který byli zvyklí z předchozího působení, tak je v těch firmách dost často změť jakýchsi nesourodých nástrojů. Ty mezi sebou nekomunikují, nekomunikují ani s těmi důležitými procesy, jako je typicky účetnictví, není tam nic automatizovaného a je to kontraproduktivní. Ta data se totiž z jednoho systému do druhého musí řešit nějakým ručním exportem a nahráváním, v té nejhorší možné variantě potom ručním přepisem dat. To jsou tedy ti naši zákazníci, kterým opravdu pomáháme nepoužívat papír, nepřepisovat ručně a šetřit denně ideálně hodiny.

Opouští logistiku a mění obor podnikání?

Martin Hurych

Já si vždy říkám, jak spolu mohou komunikovat nástroje, když spolu nekomunikují ti lidé. Ty sis na tohle dokonce založil firmu, kterou jsi záhy přivedl pod větší deštník. Znamená to, že jsi rozšířil svoje portfolio, nebo že logistiku opouštíš a jdeš úplně někam jinam?

Jakub Brada

Určitě logistiku neopouštím. Ta naše linka je jednotná, pořád se zabýváme digitalizací. Firma Bramar se zabývá digitalizací čistě logistického odvětví, nejčastěji dopravců, a Qest Solutions se zabývá všemi firmami, které jsou mimo logistický trh. To znamená, pokud navážu obchodní vztah s firmou v logistice, nebo mimo logistiku, je mi na konci dne vcelku jedno. Důležitý je tam ten stupeň digitalizace a ten cíl, ke kterému ta firma chce dojít.

Náš proces, jak k tomu cíli dojít, je ten, že my na začátku začínáme velmi podrobnou analýzou. Snažíme se s tou firmou co nejvíce sžít, zanalyzovat, co ta firma dělá, jak to dělá, v jakých nástrojích, jaké jsou jejich KPI na úrovni oddělení jednotlivých pracovníků i managementu a jestli ty věci korelují. Snažíme se ptát na to, jaké jsou strategické vize té firmy, jestli náhodou tu firmu nečeká mezigenerační výměna, jestli ji náhodou nečeká odprodej v horizontu 3, 5, 10 let. I kdyby k tomu nakonec nemělo dojít, tak to jsou všechno střípky do té mozaiky, kterou my si potřebujeme poskládat, a na základě té podrobné analýzy navrhujeme nejlepší možné řešení pro toho zákazníka. V podstatě dáváme potom nějaké implementační návrhy, většinou je to více než jeden návrh, jsou to jedna, dvě, tři cesty, kterými se ten zákazník může vydat. Využíváme k tomu různé standardní nástroje, které jsou na trhu již k dispozici. To znamená, že nevyvíjíme a snažíme se jít cestou no-codových a low-codových aplikací a nějakých automatizačních algoritmů. V momentě, kdy je ale potřeba něco vyvinout na míru, tak tam nám přichází vhod ta skupina, do které jsme se dostali. Je to skupina Qest Portu, kdy kluci z Qest Technologies, což je poměrně veliký vývojářský hub, nám jsou schopní pomoct.

Mají se digitalizovat tak, jak jsou, nebo vzhledem k firemní strategii?

Martin Hurych

Mám na tebe dvě kousavé otázky. Občas vidím, že se během automatizace, digitalizace stává následující věc. Anička má problém, tak jí ho zdigitalizujte a už se moc nekouká na to, že kdyby se ten celý proces narovnal, tak tam nemusí být ani ta digitalizovaná Anička, ani fyzická Anička. To mě vede k dotazu, jestli digitalizovat procesy tak, jak jsou, nebo investovat část do kompletního překopání firmy a digitalizovat ty procesy tak, jak by měly být do budoucna.

Jakub Brada

To je dobrá otázka, na kterou nemám úplně přímočarou odpověď, protože zase každá ta firma je jiná. Já nejsem moc příznivcem takové té transformační změny, kdy dodnes jsme to dělali nějak a dnes jsme digitalizovali, takže od zítřka pojedeme úplně jiným způsobem. Přináší to mnohá rizika, přináší to nabourání té firemní atmosféry a nějakou nevoli v těch týmech. Mám raději, když se jde tou postupnou cestou, když se digitalizuje na základě stávajícího stavu a získávají se data. Ta data jsou potom důležitá k tomu objektivnímu vyhodnocení těch úzkých hrdel v těch procesech. Většinou ti vedoucí pracovníci tuší subjektivně, kde mají problém, ale když se potom podíváme na data, tak zjistíme, že ten subjektivní pocit má mnohdy mnohem nižší relevanci než jiné problémy.

Souvisí to i s tím, co jsem říkal před chvílí, že se snažíme mluvit se všemi těmi úrovněmi té firmy. Snažíme se vždy na ty dílčí projekty dívat v souvislosti s tou strategií firmy, s těmi KPI firmy. V momentě, kdy já totiž Aničce vyřeším nějaký problém a bude to stát firmu nějaké peníze, tak Anička sice bude šťastná, ale ten problém může být absolutně odpojený od strategie firmy. My jsme tu dobu a ty prostředky mohli investovat do zlepšování, zefektivňování procesů, které mají přímý dopad na výkonnost té firemní strategie, těch KPI. Místo toho jsme ale vyřešili problém Aničce v nějakém oddělení. Je to tedy vždy poměrně náročná práce i potom z hlediska vyhodnocení návrhu toho řešení. Hodně s těmi zákazníky probíráme ty cesty a snažíme se navrhovat tu nejlepší možnou variantu tak, aby to mělo dopad na celou firmu.

Jak správně volit data pro dashboardy?

Martin Hurych

Nastavování KPI je na minimálně tři další Zážehy. Ty jsi říkal, že nejviditelnějším projevem té digitalizace kromě samozřejmě úspory práce je šance řídit firmu podle dat, proto se to mnohdy dělá. Když podle dat, tak také podle nějakých dashboardů, na které jsou ta data vynesená. Jak si správně zvolit data, abych skutečně věděl, co se mi děje ve firmě a naopak mě ten dashboard nesváděl kompletně z cesty?

Jakub Brada

Zase si myslím, že tam je několik úrovní přístupu. Vždy na tom začátku se díváme na ty reportingy, které už v těch firmách jsou. Kde se tam berou ta data, jestli jsou ručně vpisovaná, berou se z nějakého systému, jestli bychom je náhodou nemohli rychleji dostávat k těm lidem, kterým se mají ta data vizualizovat a reportovat. To je ta první úroveň.

Druhá úroveň je ta, jestli ta data zobrazovaná jsou všechna možná, jestli ty pohledy, které ta firma má momentálně k dispozici, jsou dostatečné. Často si ti vedoucí nastavili nějaké pohledy, které znají z historických důvodů, ale v momentě, kdy přivedeme do firmy datového analytika, tak on je schopný tu pomyslnou kostičku, na které jsou ta data, otočit ze všech stran. Nabídne těm firmám inovativní pohledy, které mnohdy mohou přinést takový ten aha moment pro ty decision makery. Oni si potom mohou říct, že ty náklady nejsou takové, jaké by měly být a že to možná nevyhodnocují úplně efektivně. Zároveň dost často nacházíme v těch datech i určitou konkurenční výhodu. Získáme totiž jakousi nit, která se táhne tou firmou, a nikdo si jí úplně nevšímá, protože je to poměrně sofistikovaný datový tok, který začíná nákupem materiálu a končí reklamací u zákazníka. Ta data však mohou mít spojitost a na konci dne, když se s těmi daty pracuje, to může mít konkurenční výhodu pro ty firmy.

Martin Hurych

To je přesně ono, já jsem mířil tímto směrem. Technické stránce rozumím, jak to funguje, nicméně já se potkávám mnohdy s reporty, kdy dotyčný manažer požaduje vynést spokojenost sekretářky v závislosti na počasí, což ale o stavu firmy neříká vůbec nic. Naopak to tu firmu může svádět na scestí. Jak si tedy správně vybrat ta klíčová KPI, jak v rámci těch procesů vybrat ty klíčové body, které se opravdu na tom dashboardu mají objevit?

Jakub Brada

Většinou je to nějaký proces vývoje. Jak jsem říkal, nejdříve nastavíme to, co už ta firma má vizualizované, a potom se s tou firmou podíváme na pohledy, které mohou být inovativní pro ty manažery. Ty inovativní pohledy potom ladíme k nějakému výsledku. Většinou ta první vizualizace není ta, se kterou by ta firma šla dál, ale je to jakýsi výkop do změny mindsetu té firmy. Díváme se tedy v nějaké pravidelné interakci s tím zákazníkem na ta data, jestli jsou ty pohledy relevantní vůči jejich casu, jestli by tam nešlo něco přidat, nebo jestli naopak těch dat tam není zbytečně hodně. Touto postupnou cestou neustálého zlepšování se snažíme dojít k nějakému výsledku.

Co si musím uvědomit před začátkem digitalizace?

Martin Hurych

Když pořád nad digitalizací, automatizací přemýšlím, ještě jsem se úplně nerozhodl, co bych si měl dát do kupy předtím, než někoho oslovím, aby mi vůbec přišel udělat pořádek ve firmě? Co je ten základní úklid, který si musím odpracovat předtím, než začnu utrácet peníze za dodávku něčeho, co mi potenciálně nemusí dobře sloužit?

Jakub Brada

Mělo by to být spíše nastavení toho rozhodovatele, jestli do toho chci jít a pokud ano, tak do toho dát opravdu všechno. V tom byznysu natírat trávu na zeleno nemá smysl, protože potom ta nezávislá třetí strana, která tam přijde, neuvidí ten reálný stav té firmy. Uvidí něco, co bylo trošku přiohnuté k té situaci. Za mě je hrozně důležité, aby ten člověk, který do toho chce jít, si opravdu utříbil v hlavě, co je tím cílem, proč to dělá a v momentě, kdy se k tomu rozhodne, do toho dal všechno a tlačil celou tu firmu k tomu výsledku. Občas se totiž stává, že ti lidé, když nejsou úplně rozhodnutí, v určitém momentě sami začnou shazovat ten proces té změny v té firmě a to je vlastně to nejhorší, co se může stát. Ta firma nakročila k nějaké cestě, ale hrozně špatně se to dotahuje, protože ten člověk, který by měl být právě tím akcelerátorem v té firmě, už na to nemá tolik energie a potom se to velmi těžce dělá. Na tom začátku je tedy třeba se rozhodnout v hlavě a pokud se k tomu rozhodnu, tak do toho dát potom všechno.

Kdo typicky digitalizaci ve firmách (ne)podporuje?

Martin Hurych

Když stojíš na brzdě a na plynu zároveň, vždy dopadneš špatně. Kdo je typický tlačič digitalizace ve firmách?

Jakub Brada

Většinou ve firmách, ve kterých jsme, není IT oddělení, nebo minimálně je to nějak sdílená funkce, takže dost často je to pro nás majitel firmy nebo ředitel. To jsou ti lidé, kteří mají ten mandát k tomu, aby vytvořili to prostředí, které pomůže k tomu výsledku dojít.

Martin Hurych

Kde to nejvíce drhne?

Jakub Brada

Většinou to nejvíce drhne potom na těch nejnižších úrovních, většinou u administrativních pracovníků, THP. Tam je potom potřeba přistoupit na začátku k nějakým krátkým digitálním projektům, které přinesou ten kýžený wow efekt, aby si ten člověk řekl, že to má smysl a že mu to ušetřilo nějakou práci. V momentě, kdy jdeme do té postupné změny, která sestává z několika digitalizačních projektů, tak na tom začátku je dobré zařadit něco, co netrvá příliš dlouho. Ti lidé, na kterých to drhne, uvidí ten přínos a získají tu důvěru k těm navazujícím věcem, které už třeba mohou být dlouhodobějšího charakteru, než se to podaří.

Jak stíhá všechny svoje aktivity?

Martin Hurych

Teď máš dvě firmy, jsi součástí dvou firem, prodáváš produkt a na webu lze najít, že podnikáš i sám na sebe. Jak to stíháš?

Jakub Brada

Já sám na sebe už nepodnikám, to bylo v momentě, kdy mě začaly oslovovat firmy, že by chtěly pomoci s digitalizací. Ty konzultace jsem dělal sám na sebe, protože jsem v tom hned neuměl vyhodnotit ten potenciál, takže to zastřešení tou entitou přišlo až později. Dnes už sám na sebe těch aktivit mám úplně minimálně a věnuji se těm dvěma firmám. To dobré na tom je, že netříštím pozornost, pořád se jedná o digitalizaci a je nutné dobře rozpoznat ten cíl, ke kterému by ta digitalizace měla vést, a k tomu napnout síly. Za mě to tedy není nic, co by se nedalo stíhat.

Kde bude za další 2 roky?

Martin Hurych

Jsme tu plus minus po 2,5 letech, kde budeš za 2,5 roku?

Jakub Brada

Směřuji k tomu, že budu stále v těchto dvou firmách, že ty firmy asi trošku nabobtnají a v průběhu času budu řešit nějaké manažerské úrovně vlastních interních firem. Chtěl bych se více soustředit na budování svých firem dovnitř než teď, kdy jsem hlavně nastavený směrem k těm zákazníkům. Myslím si tedy, že konstantně porosteme a za 2,5 roku bych chtěl být s lidmi.

Martin Hurych

Za 2,5 roku budeš mít tedy štiky dvě, jednu v logistice a jednu v digitalizaci. Přeji ti, ať se ti to podaří.

Jakub Brada

Děkuji.

Martin Hurych

Vidíte, jak se Jakubovi za 2,5 roku podařilo víceméně změnit byznys z rozvážky na skutečnou technologickou štiku. Pokud vás tato epizoda v čemkoliv inspirovala, ať už v transformaci vlastního byznysu, nebo v pohledu na digitalizaci, rozhodnutí automatizovat cokoliv u vás ve firmě, tak jsme naši práci udělali dobře. Pokud se tak skutečně stalo, tak likujte, sharujte, komentujte podle toho, co daná platforma, na které nás posloucháte, nebo sledujete, umožňuje. Určitě mrkněte na webové stránky, www.martinhurych.com/zazeh, kde kromě této epizody jsou i všechny ostatní a bude tam i bonus, který z Jakuba dodatečně pro vás vyrazím. Držím palce a přeji úspěch, díky.


(automaticky přepsáno Beey.io, upraveno a kráceno)コメント


bottom of page