top of page

JAK Z DOBRÉ FIRMY UDĚLAT SKVĚLOU - 4Po letním odmlčení se bych rád navázal na předchozí díly seriálu. Dnes se chci zabývat tím, jak postavit smysluplnou firemní vizi.


Najdi a vylešti svůj diamant


Za svou dlouhou éru v korporátním světě jsem měl možnost číst i spoluvytvářet vizí celou řadu. Valná většina z nich byla hodně nekonkrétní a umělá. Mnohdy vytvořená jen jako cvičení seniorního managementu, v těch nejhorších případech dokonce jejich administrativním aparátem, a to bez jakékoliv vazby na stávající stav společnosti, její tržní postavení, růstové ambice atd. Není potom div, že „normální zaměstnanec“ se nad firemní vizí / floskulí zpravidla jen ušklíbne a jde „si dělat svoje“.

Dobře stanovená a dobře komunikovaná vize dokáže s celou firmou udělat divy

Osobně věřím a ověřil jsem si to v praxi jak na svých vlastních týmech, tak na týmech mých klientů, že dobře stanovená a dobře komunikovaná vize dokáže s celou firmou udělat divy.


Jenže co by v takové vizi mělo být? Vlastně nic mimořádného. Jen prostý popis toho, v čem se firma chce stát skvělou. A jak se stát dlouhodobě skvělými?


  1. Dělejte, co vás baví. Pro co jako firma hoříte. Proč jste byli vydupáni z popela. Kvůli čemu vás zakladatel stvořil.

  2. Nejdůležitější ze všeho je ale pochopit, v čem z toho, co vás baví a pro co máte vášeň, jste nebo můžete být nejlepší. Ve svém okolí, v regionu, v zemi, na celém světě. Záleží pouze na vašich ambicích. Najděte svůj diamant.

  3. Stejně tak důležité a nutné je si přiznat, v čem nejlepší být prostě nemůžete. Nestačí jen chtít být nejlepší. Míst strategii se stát nejlepším. Nejlepšími se zkrátka stát musíte. Jinak nikdy skvělými nebudete. Je plýtvání časem chtít se stát něčím / někým, kým se stát nemohu. Nemohu být například nejlepší basketbalista na planetě, pokud je mi už přes 50 let, mám 158 cm a nikdy jsem nedržel míč v ruce. Trénovat? Jistě, to můžu. Do skonání světa. Ale ke skvělosti mě to už nepřivede. Schválně přitažené za vlasy, ale snad chápete, co myslím. Zahoďte kamení.

  4. Vaše hlavní podnikatelská činnost musí být postavena okolo vašeho „jsem nejlepší v…“. Pokud tomu tak není, změňte hlavní podnikatelskou činnost. Specializujte se. Buďte nejlepší třeba jen v malém oboru. Dnes se tomu říká „niche“ nebo výklenek. Nesnažte se ovládnout svět, pokud nemůžete být nejlepší. Všeho ostatního se zbavte. Obrušujte svůj diamant.

  5. Neustále se vzdělávejte, ať můžete být ještě lepší než nejlepší. Udržujte si tuto nefér konkurenční výhodu za každou cenu. Jinak spadnete do průměrnosti. A průměrnost je cesta k zapomnění. Leštěte svůj diamant.

  6. Nalezněte, co přesně je motorem vašeho ekonomického úspěchu. Ideálně jedno číslo. Zisk na uživatele, výnosy na tunu, rychlost obsloužení zákazníka … Najděte si ten svůj klíčový parametr a okolo něj stavte svoji strategii v oblasti, v níž jste nebo se můžete stát nejlepšími. Pokud poroste váš klíčový parametr, poroste vaše podnikání.

Parafrázováno jinými slovy, držte se toho, co skvěle umíte. Věřte tomu. Specializujte se. Vytrvejte, plody práce přijdou, klidně i za pár let, ale přijdou. A to i v podceňovaných, na první pohled nezajímavých nebo krizí procházejících odvětvích.


A pokud máte potřebu diverzifikovat svoje aktivity, čiňte tak s rozvahou a vždy jen tak, aby to podporovalo vaši jedinečnost. Vždy vybírejte aktivity tak, aby spíše rozšiřovaly vaše stávající aktivity, než aby otvíraly zcela nové tržní výklenky.

Vše shrňte v co nejkratší formě

Na závěr toto vše shrňte v co nejkratší formě, aby si to každý ve firmě dokázal zapamatovat a „zopakovat i o půlnoci“. Takové vize jsou ty nejlepší. Dokážou sešikovat všechny zaměstnance více jak mimořádné prémie.


Příště se zaměříme na konzistenci, kulturu a disciplinovanost ve firmě.

bottom of page