top of page

JAK Z DOBRÉ FIRMY UDĚLAT SKVĚLOU - 5V minulých dílech jsme probrali, kdo by měl být správný leader, jak poskládat jeho tým, na jakých základech se rozhodovat, jak na těchto základech postavit firemní vizi. Dnes se mrkneme na to, jak uskutečňování firemní vize řídit.


Důvěřuj a moc neprověřuj

Asi to znáte z vlastní zkušenosti. Kdykoliv jste měli svého bezprostředního vedoucího prakticky nonstop za zády, neustále kontrolujícího, co a jak děláte, a vyžadujícího pravidelná hlášení, moc šťastně se vám nepracovalo. Nemluvě o vaší ochotě v zaměstnání něco proaktivně měnit, zvednou hlas a snažit se prosadit svůj názor, která se limitně blížila nule. Takových vedoucích je stále po hříchu – a nejenom v Česku a na Slovensku většina. Mnozí z nich tak jednají z neznalosti, bohužel někteří z nich i z vlastní nekompetentnosti a obav, aby je někdo v kariérním žebříčku nepřeskočil. Lhal bych, kdybych tvrdil, že jsem do této kategorie v ranném profesionálním mládí také nepatřil …


Přál bych si, abyste také zažili pravý opak. Šéf vám důvěřuje, má ve vás parťáka, vy mu jeho důvěru oplácíte zodpovědností, aktivním vystupováním, sebe-disciplínou a sebe-motivací. Ne proto, že to po vás chce, ale proto, že vás to baví a ani by vás nenapadlo, že by to mělo být jinak. Já takové štěstí měl a na mého přímého nadřízeného dosud vzpomínám pouze v dobrém. A doufám, že jsem se od něj spoustu věcí naučil, odkoukal a následně implantoval i do mého osobního stylu vedení lidí. O tom musí ale referovat jiní …


Každopádně na toto všechno jsem si vzpomněl, když jsem pročítal hlavní body další kapitoly knihy „Jak z dobré firmy udělat skvělou“. Tady je moje interpretace v takovém malém „executive summary“…

Nezaměňujte disciplínu s mikro-managementem a byrokracií
  • Chcete-li trvale skvělé výsledky, potřebujete ve své firmě vybudovat ovzduší důvěry, samostatnosti, ale zároveň odpovědnosti a disciplíny. Prostředí, kde lidé budou samostatně a disciplinovaně plnit úkoly jim svěřené v rámci naplňování firemní vize.

  • Nezaměňujte disciplínu s mikro-managementem a byrokracií, hraničící s tyranií. Uvědomte si, že byrokracie pomáhá managementu pouze kompenzovat neinformovanost, nekompetentnost a nekázeň vlastních zaměstnanců. K tomu dochází, pokud nemáte v týmu (autobusu – viz předchozí díly) ty správné lidi.

  • Vše tedy začíná od lidí. Pokud do týmu nalákáte správné lidi, jež věří ve vaší vizi, nepotřebujete prakticky žádný byrokratický aparát. Lidé s vlastní vizí souznící s vizí firemní budou sebe-motivovaní a budou disciplinovaně přispívat k naplnění vašich cílů.

  • Dejte disciplinovaným lidem volnost a zodpovědnost. Nebudete je muset tolik řídit.

  • Čím více takových lidí budete mít a čím více se soustředíte na to, co umíte jako firma nejlépe, tím více budete mít příležitostí k růstu.

  • Soustředění se na to, co je nejdůležitější, je nejdůležitější. Seznamy toho, co se dělat ve firmě nebude, jsou důležitější než ty, co se ve firmě dělat bude.

Dejte disciplinovaným lidem volnost a zodpovědnost. Nebudete je muset tolik řídit.
  • Tato rozhodnutí se musí odrazit i v plánování ročního rozpočtu. Podporované činnosti by měly dostat veškerou podporu, ty ostatní žádnou. Firemní rozpočet není kapitola Ministerstva sociálních věci.

  • Dlouho přemýšlejte, kam ano, rychle ořezávejte, kam ne.

Příště se podíváme na to, jakou roli v budování skvělé firmy hrají technologické akcelerátory.

Comentarios


bottom of page