top of page

016 | DAVID KOLÁŘ | JAK VYBUDOVAT KOMUNITU


Pro vybudování komunity je třeba nevzdávat to, být konzistentní, dát komunitě smysl a „proč“, budovat vztahy a vytáhnout si k sobě jádro, které komunikaci a rozjezdu pomůže. A hlavně … Vydržet to 3 roky.

David Kolář je zakladatel Mastermindklub.cz, uzavřené skupiny pro podnikatele a majitele firem, kteří chtějí růst. Je dlouhá léta známý jako CEO a spoluvlastník obchodnické komunity Business Animals i jako neúnavný vizionář, inovátor a propagátor moderních způsobů prodeje.


MasterMind klub je důvěrné místo pro majitele, CEO a manažery firem, kde si díky sdílení know-how pomáhají růst. Pravidelně se setkávají v řízených mastermind skupinách, poskytují si zpětnou vazbu a jsou otevřeni inovacím. Hodnotami Mastermind klubu jsou pokora, zranitelnost, důvěra, otevřenost, lidskost a transparentnost.


S Davidem v epizodě diskutujeme o následujících tématech:


1. Co je mastermind? Co je Mastermind Klub?

2. Jak budovat komunitu?

3. Je tyrkysovost opravdu budoucnost organizací?

4. Kdy budeme pracovat ve virtuální realitě?

5. Jaké jsou trendy v B2B obchodě?


Důležité odkazy:

 

PŘEPIS ROZHOVORU


Martin Hurych

Dobrý den. Já jsem Martin Hurych a tohle, tohle je Zážeh.

Zážeh je počátek akcelerace a akcelerace je něco, co potřebujete, abyste se pohnuli z místa. Tím, že posloucháte tento podcast, za což mimochodem děkuji, jste pro tu vlastní akceleraci už udělali nejdůležitější, totiž první krok. V Zážehu sdílíme zkušenosti z B2B podnikání, z obchodů, z inovací, z práce s lidmi i dalších oblastí firemního života.

Dnes budeme akcelerovat Davidem Kolářem zakladatelem MasterMind klubu. Ahoj Davide.


David Kolář

Čau Martine. Já moc děkuji za pozvání. Zdravím všechny tvé posluchače a diváky.


Co je Mastermind?


Martin Hurych

Rádo se stalo, taky jsem rád, že jsi tady. Než začneme představovat MasterMind klub, zastavím se u toho slova MasterMind. My se známe relativně dlouhou dobu a už jsme si vyprávěli o tom, že mě MasterMindy baví. Slovo MasterMind teď slyším zprava, zleva, shora, zdola, z Čech, i zahraničí. Pro ty, co možná nevědí, co je MasterMind. Co je MasterMind?


David Kolář

MasterMind jsem nevymyslel já, ani ty, ani …


Martin Hurych

Jasně.


David Kolář

… nikdo jiný okolo nás, ale princip vlastně vzniknul před 100 lety cca. Přišel s ním Napoleon Hill; známý to myslitel a vlastně podnikatel, který si představoval, jaké by to bylo sedět v jedné místnosti, v té době, s takovými myslitelem, vizionářem té doby. Jako byl dneska Edison nebo Henry Ford a jaké by to bylo sedět s nimi v jedné místnosti a ptát se jich na věci jako dennodenního bytí. Ať už v byznyse, nebo v tom osobním životě, co by mu asi ten Henry Ford odpověděl, jo, a tak vlastně vzniknul koncept MasterMind. To znamená velká mysl. Můžeme říct i otevřená mysl toho, že v nějaké skupině si dokážeme otevřeně transparentně sdílet své zkušenosti, svoje know-how, to, co prožíváme a vzájemně se tím tak obohatit. Určitě to není nějaký způsob, jakého jako mentorování nebo něčeho takového, je to opravdu brainstorming a potřebuješ na to mít lidi, kteří tu mysl otevřenou mají. Kteří chtějí poslouchat, kteří chtějí nebo umějí dávat zpětnou vazbu a zároveň zpětnou vazbu umí přijímat.


Martin Hurych

Zajímalo by mě, jak si se začal MasterMindu věnovat.


David Kolář

Když jsem tak jako vyrůstal z toho obchodníka do podnikatele. To bylo v době, třetího čtvrtého pátého roce Byznys Animals, dostával jsem se do situací, kdy si nevěděl rady. Jo? Prostě najednou ti řekne někdo, ale my chceme koupit svoji firmu. Já jsem ale u firmy nikdy neprodával, jo? Tak si můžeš koupit nějakou knížku, nebo okay dobře, když si zaplatíš nějakého mentora. Otázka je, jestli mentor někdy nějakou firmu prodával. Za druhé je to drahé. Chtěl jsem něco, kam bych mohl dojít, důvěrné, bezpečné místo. Mohli jsme se o tom pobavit, a myslím, že to bylo někde na Bali, v Indonésii, protože hodně cestuji. Tam jsem se s tím setkal poprvé. Když jsem šel, do jakého coworkingu, a tam napsáno today MasterMind a tam jsem viděl zhruba jak to, jak to funguje, a zacvaklo mi to. Řekl jsem si, z toho by mohl být docela dobrý koncept.


Martin Hurych

To tě přivedlo k založení vlastního MasterMindu, který expandoval, protože já jsem hrdým členem tvýho MasterMind klubu taky. Představ nám teda ten MasterMind klub. Co to je? Kolik vás v tuhle chvíli, nebo nás v tuhle chvíli v MasterMInd klubu je, a jak vlastně taková skupina funguje. Upřímně zvenku to vypadá trochu elitářsky, tak popiš nám jako to vypadá vevnitř.


David Kolář

Vzniklo to za prvé z mojí potřeby. To znamená bavit se s lidmi, kteří mají podobné situace, řeší podobné problémy a ten začátek nebyl o tom, postavit něco velkého, protože to bylo v době, kdy my jsme prodali první firmu a já si řekl, že si dám půl roku, rok volno, ale založil jsem si workspace, pozval jsem tam prvních pár svých kamarádů, říkal jsem si, ale to by bylo fajn, kdybychom si tady mohli něco sdílet. To byl první impuls, a vůbec nevěděl, že se to bude jmenovat MasterMind klub.


Martin Hurych

Jasně.


David Kolář

Po několika měsících, kdy se začali připojovat další lidi, tak ještě si mě přidal tenkrát i Dan Tržil a spolu jsme rozběhli a dali jsme tomu oficiální název MasterMind klub. No a dneska je to po třech letech, je to místo, kde je my říkáme, že to je místo pro skutečné lídry, pro majitele firem, CEO a manažery firem na nějakých, jako spíš management pozicích. Po třech letech nás tam sto dvacet. Stavíme si prostředí, to je vlastně důležitý říct, že ona to není nějaká sofistikovaná platforma, kam by si přišel něco si kliknul a byl by to e-learning, ale je to opravdu, nebo ta moje vize, je tvořit prostředí pro tyto ty lidi, aby měli možnost si jít validovat své nápady. Dalo by se říci, že za tři roky to není takové obrovské číslo, ale je to dáno tím, že my jsme chtěli od začátku tu komunitu stavět na kvalitních lidech. Protože, upřímně, ta služba je přímo úměrná tomu, jak kvalitní lidi jsou uvnitř. A my jsme udělali jednu obrovskou chybu, někdy v roce a půl a řekli jsme „OK tak to bude prodávat jak na shopu, jo? Tady máš členství každý, kdo má pár tisíc korun na kartě tak se může koupit“, a to byla obrovská chyba, protože nám tam začaly chodit lidi, který nebyly kvalifikovaní na to, aby tam mohli jít. Proto my dneska s každým člověkem, který přichází, tak děláme trojkolový kvalifikační proces a zjišťujeme si co očekávají. A to, co spojuje uvnitř, není to, jestli někdo vydělává 1 000 000 ročně nebo 100 000 000 ročně, ale spojuje je chuť růst, chuť a bavit se, chuť tvořit, otevřenost lidskost, transparentnost. Poslední odpověď na tu otázku je to, jak to tam jako zhruba funguje. Je to o spolupráci v buňkách, nějakých skupinách, kdy funguješ v nějaké uzavřené skupině mezi dalšími sedmi až deseti lidmi a pravidelně se sházíš na nějakých meetingách. Celé jsme to postavili online, abychom mohli pracovat odkudkoli na světě.


Martin Hurych

Mě na tom zajímá jedna věc. Tím, že pár skupin MasterMindových řídím, tak vím, jak hrozně citlivá chemicky je to věc. Protože i skupina, která chvilku funguje úplně skvěle a z nějakého důvodu se začne rozpadat a přestane spolupracoval. Ty jsi říkal, že v MasterMind klubu je 120 lidí, jak to drží pohromadě, jak ta banda individualistů funguje?


David Kolář

Kdybych ti na to věděl přesnou odpověď, tu vysypu návod, jo a je to právě to, za co si vlastně lidi MasterMind klubu platí. To, že je tam to prostředí. Upřímně, my jsme pořád učíme. Je to náročný. je to miminko a pořád se hledáme. Každopádně ta vize, nebo to, o co se každý den snažíme, je, aby to fungovalo komunitně, aby to bylo autonomní, aby to byla vlastně jakási je populární říct tyrkysová jo, ale já říkám spíš samořídících organizace, kde každý, který tam přichází, tak přijímá odpovědnost za to, že to, co si odnese. Toto, když komunita pochopí, tak to může fungovat. Ale musí to být postavený na obrovské odpovědnosti jednotlivců. Proto to není pro každého, co chtějí dělat. Já tomu říkám buď budeš sedět v tom hledišti a dívat se ostatní hrají, anebo s nimi vylezeš na to pódo. Pak to funguje. Samozřejmě, má to nějaké svoje nahoru a dolů. To je normální, od toho je to komunita, aby si navzájem pomohla, jeden zaskočí za druhého, ale samozřejmě ty problémy tam jsou a snažíme se je řešit. Ne tak, že řeším já jako generalissimus ze shora, ale snažím se to řešit s tou komunitou, takže ta komunita má svůj board, který se schází pravidelně jednou za tři měsíce. Tam každý může přijít a říct, hele pojďme udělat takhle. Snažíme se to všechno tvořit společně. To si myslím, že je základ pro to, aby to mohlo dlouhodobě funguje.


Jak budovat komunitu


Martin Hurych

Napadla mě jedna věc. Ty jsi tady zmiňoval Byznys Animals. Teď znovu ožívají, po klinické smrti. Ty jsi budoval se svojí ženou Jitkou Byznys Animals pár let zpátky. Evidentně to bylo taky success. Při vyšším riziku zjednodušení, na co je teda potřeba dávat pozor, když buduju úspěšnou komunitu? Protože o komunitu se snaží každý. Má skupinu na Facebooku na LinkedInu, málokomu ta skupina funguje. Tak zkus dát nějaké rady za tebe. Na co se soustředit, aby ta komunita fungovala jako komunita?


David Kolář

Je to strašně dlouhý proces. Je zásadní vydržet a bát konzistentní ve věci. Spousta lidí má pocit, že vytvořím nějakou skupinu a ona bude sama žít, nějak. Ale opak opravdu. Když vezmu Byznys Animals, tak tam jsme v určitou dobu trefili tu niche, že o ty obchodníky se nikdo nezajímal. To je obrovské štěstí. Potřebuje i tomu dát nějaký smysl. Proč tam vlastně je, co ty lidi spojuje. Potřebuješ budovat vztahy s těmi, kteří jsou na to napojený nejvíc. Nemůžeš to všechno nechat na sebe. Vytáhnout ze skupiny lidí takový jádro, v sobě nahoru, který z velké části pomohou. Ať už v té komunikaci, ať už v nošení té vize dovnitř. Opakování hodnot, na kterých se staví. To, proč tady všichni vydržeží. Jo, ono to tři roky trvá, je to dennodenní bolest. Často si někdy říkáš: jako vždyť tam nikdo nic nedělá. Jo, pane bože, tak jako co s tím budeme dělat, dobrý, necháme to umřít. Taky toho máš občas plný zuby, ale...


Martin Hurych

Spousta lidí jsi nepotěšil.


David Kolář

No to je možné, ale všichni víme, že za jakýmkoliv úspěchem je tvrdá dřina.


Jsou tyrkysové organizace opravdu budoucnost?


Martin Hurych

Ty jsi si přece jen vyzrávání v dobách Byznys Animals tady budoval osobní značku jako obchodník. Obchodníci obecně vzato jsou individualisti, měly by být lovci, dravci. Dneska mluvíš o tyrkysové organizaci o tom, že nejsi generalissimus. Co se stalo?


David Kolář

To je skvělá otázka. Mohl bych říct, že jsem tak nějak dospěl. Ale jde o přirozený vývoj, protože opravdu jsem si myslel, že podnikání je obchod. Dostal jsem velmi rychle několik velkých ran. Můžu dnes s klidem říct, že jsem byl někdy fakt jako hovado. Neuměl jsem jednat s lidmi. Myslel jsem si, že všechno urvu sám. To dnes musím přiznat. Vlastně MasterMind klub mě asi to naučil, protože najednou jsem okolo sebe začal jako mít ty lidi, kteří právě nebyli ti obchodníci, ale majitelé firem a já jsem u nich začal vnímat jednu podstatnou jinou věc. Oni, když něco chtějí tvořit, nebo chtějí někam růst, tak neřeší, co a jak, ale oni řeší, koho do toho autobusu vezmou. To kdo. Začalo mi docházet, že aha, to jsou lidi a jestli chceš něco dělat s lidmi, tak jako budeš muset zapracovat na tom, jak s těma lidmi komunikuješ. To byla pro mě obrovská výzva. Ty sám můžeš posoudit, když jsi mě znal před čtyřmi, pěti lety. Znáš mě teď. Že, se věci museli viditelně posunout?


Martin Hurych

Já myslím, že to máme úplně každý, protože... já jsem používal pro sebe jiný slovo, teď jsi použil hovado a okolo třiceti jsme každý hovado


David Kolář

Jasně.


Martin Hurych

Každý okolo třiceti víme, jak se má točit svět a člověk do toho prostě musí zestárnout.


David Kolář

Když se ale dnes Martine podívám na mladé, které okolo sebe mám a kteří přicházejí do MasterMind a mají tři a dvacet, pět a dvacet, tak mi přijde, že mají hodnoty srovnané. V době, kdy jsme chodili kalit do hospody, tak oni mají přečteno víc knížek, než já do teď a to je mi šest a třicet a chovají se s veškerou pokorou.


Martin Hurych

Mně tohle přijde velmi sympatické a dávám velký kredit a hrozně jim fandím, protože nemusí přemýšlet v hranicích, a nemyslím jenom v geografických hranicích. Dnes, když přijde mladý podnikající člověk, tak mě je vlastně sympatický, že všichni přemýšlejí globálně a všichni chtějí do tří let ovládnout svět a nechci jim to brát. Statisticky víme, jak to dopadá, ale už to přemýšlení je mi hodně sympatické.


David Kolář

Rozhodně.


Martin Hurych

Ty jsi to sám říkal. V MasterMindu nedokážeš všecko sám. Něco si řídí členové sami, ale logicky potřebujete exekutivní orgán, který pomáhá. Jak nabíráš lidi.


David Kolář

Myslíš jako celkově princip, jak probíhá proces toho, když to člověka přijímám?


Martin Hurych

Tam jsou dvě věci, kterým se můžeme věnovat. Určitě mě zajímalo třeba od boarding toho člena a druhá věc je, nechci říct pracovník MasterMindu, ale tvoje pravá ruka, která řeší administrativu, projektové řízení růst komunity.


David Kolář

No, čerstvá zkušenost, kterou vlastně můžu sdílet a doporučit. Já jsem nikdy moc nedával velkou váhu tomu, když jsme dělali v jakýkoliv jiné firmě, třeba jedno kolo pohovorů se mnou, druhé kolo pohovorů třeba s mým kolegou. Dobře, plácli jsme si a jdeš do firmy a teď tedy pluj.


Martin Hurych

OK.


David Kolář

Teď díky členům, i Zdeňkovi Hesounovi, který tady u tebe už byl taky v podcastu, tak naposled jsem to udělal diametrálně odlišně. Já jsem vždycky chtěl jako všechno hrr, víš? Potřebuji člověka, tak naberu šup, ale došlo mi, že to moje reaktivní jednání v tomhle vede k dlouhodobým problémům. Tak jsem řekl dobře, Davide, tentokrát budeš trpělivý a počkáš si. No a vybrali jsme kandidáta nebo kandidátku na projektovou manažerku nebo koordinátorku komunity a setkali jsme se. Řekl jsem svou vizi, chvilku jsme se bavili a v této fázi bych jindy udělal to, že bych řekl dobrý, dáme si vědět třeba za čtrnáct dní, jak se nám to rozloží. Já jsem si řekl, jsem spokojený s tvými hodnotami, jak vystupuješ, co vlastně od tebe očekávám. A teď půjdeš a postupně se setkáš s exekutivním členem týmu. Tak si na WhatsAppu, domluvili schůzky. Já jsem u toho vůbec nebyl. A teď ani jako pořádně nevím, co si tam řekli, ale tím cílem, bylo to, co si oni sami předají. Jak fungují, a ne že u toho budu já, oni tam jako někde budou za rohem říkat, je to perfektní. Prostě David je skvělej.


Martin Hurych

Jo.


David Kolář

Po třech týdnech jsem si pořád opakoval trpělivost. Máme board MasterMind klubu, každý má možnost vlastně říct, hele tohle se mi líbí, může se na cokoliv zeptat. Tak povídám Nikol, že uspořádáme board, a tam se představíš, kdokoliv si bude moci na cokoliv zeptat. Za měsíc po tom boardu jsem poprosil naší členku Marii Součkovou z firmy Whitecluster o vytvoření diagnostiky silných a slabých stránek. Kde my jsme řekli, že potřebujeme, aby byla nová členka empatická, aby uměla zvládat pozitivní konflikt atd. Ukázalo to, co my potřebujeme, kde i ona musí zapracovat. A poté jsme si podali ruce. A musím říci, z toho mám skvělý pocit, že jsme tomu ten čas dali. Zároveň i z komunity nemůže nikdo říci, ale ta Nicol ona se mi vlastně nelíbí.


Martin Hurych

Měli šanci se vyjádřit.


David Kolář

Měli možnost jasně říct.


Martin Hurych

Když se podíváme o stupínek výš na tyrkysové organizace nebo samořídících organizace. To je taky termín jako MasterMind, který začal vybublávat posledních pár let. Vy jste třeba se Zdeňkem mnohem dál než já. Pověz mi, na kolik si myslíš z toho, co si načet, zažil, vyzkoušel, nakolik je to princip, který se dá obecně šířit do firem. Nakolik je to opravdu pro budoucnost organizací, jak jedna knížka, říká.


David Kolář

Vím, jakou knížku myslíš. Já si myslím, že je to vždycky o tom, jak to ty zakladatelé chtějí. Já vlastně nejsem zastáncem toho, že by organizace měla být tyrkysová. Panebože, to jako určitě ne, a ono taky, pokud jako ty lidi, kteří nás poslouchají a vědí, že jsou nějaké různý úrovně jako barev, podle kterých se to řeší,


Martin Hurych

Jasně


David Kolář

tak ono, když se řekne tyrkysová, tak to nutně neznamená, že jsi všichni tady dělejte, co chcete a můžete do všeho kecat. Ne, tam jsou taky určitá pravidla, jen je tam větší kus autonomního vedení, a to, že jsou tam lidi, kteří se neustále učí a tím posouvají tu organizaci, ale jinak tam jako funguje jako struktura. Jsou kodexy, standardy, podle kterých se řídíme a jestli to může používat i výrobní firma? Já si myslím, že může. Těch studií na to jako hrozně moc, ale je to o tom nastavení a jak moc tyrkysové, oranžové, červené, to bude a vlastně ať tomu říkáme jakkoliv, je důležitý aby se tam lidi cítili dobře. Aby to taky odpovídalo tomu, co chce akcionář, nebo majitel, zakladatel. Takže za mě, líbí se mi tento styl podnikání.


Martin Hurych

Jasně.


David Kolář

Tak to úplně jako zapadá.


Martin Hurych

Jasně.


David Kolář

Ale asi bych to nechtěl zavádět do nějaký stávající firmy, kde už je zavedený proces.


Martin Hurych

Z toho, co jsi říkal, jsem, pochopil správně, že procesům se nevyhneme ani u tyrkysové organizace.


David Kolář

Rozhodně.


Martin Hurych

Pak mě napadlo, kdybych to zjednodušil na to, že s tou barevností směrem k tyrkysu, roste zároveň zodpovědnost každého ve firmě. Mýlil bych se moc?


David Kolář

Vůbec. Jak je možné, že skupina individualit MasterMind klubu; majitelů firem, kdy každý řídí nějakou firmu a má svého času málo, že se dohodnou scházet po čtrnácti dnech. No, je to jenom o té odpovědnosti.


Martin Hurych

Tzn. že do toho musí vyzrát.


David Kolář

Dá se říct. Anebo v to musíš vyrůst.


Martin Hurych

Jo, jasně.


David Kolář

Jo.


Martin Hurych

Musíš vědět, co tě očekává.


David Kolář

Tak, tak.


Inovační trendy v obchodu


Martin Hurych

Ty seš známý i jako inovátor, abych nakousl další téma, který v Zážehu hodně probíráme. Jak v obchodu, tak zákulisně vím, že se chystá něco MasterMindu. Co třeba je, to co vidíš, že příští dva až pět let bude udávat trend obchodování?


David Kolář

Co se týče obchodu tak ono nám to hrozně zrychlilo to, co se tady dělo poslední dva roky s lockdownem a najednou jsme byli všichni posazení a museli jsme se naučit se obchodovat na dálku a už sis nemohl jen tak letět támhle do Berlína na schůzku. Pamatuji si, když jsem v roce 2015 říkal, že se obchod bude dělat prostě čistě tenkrát ještě jako po Skypu všichni si dělali a jsme tam. Výzvou je obrovské množství technologií. Můžeme dneska sbírat data ze všech stran máš nějaký software Service, kterej ti nabízí pomoc s obchodem, leedy. Ta největší výzva, která je, je to, aby se lidé naučili technologie ovládat. The Human je tam pořád, ale zatím to podle mě neumíme. Takže ta technologie nás předběhla a my se musíme naučit ji používat. Jeden z příkladů, který se snažím hodně testovat i samozřejmě i do MasterMind klubu je akvizice. Potřebujeme oslovit ty správné lidi těch správných místech. To, co teď třeba vidím docela jako funguje, tak je skóring toho kontaktu. Přivedu si kontakt do databáze, přes webinář, uděláme nějaký workshop a jim nasypeme těch šest, sedm mailů a začneme mu volat a honit ho na schůzky a já myslím, že tohohle jsou lidi přeslcení, že to už ignorují. Máme vyzkoušené, že místo volání se pošle třeba SMS, nebo e-mail. Tak si můžeme odtrackovat a změřit, jak moc angažovaný kontakt je.


Martin Hurych

Jo.


David Kolář

Máš např. dvě stě kontaktnů, za měsíc a rozdělíš si je. První jsou úplně studený. Ty vlastně skoro neotevřely mail. Pak máš druhou část, a to jsou kontakty, kteří e-mail otevřeli a to je vše. Pak bude ta poslední, ta třetí třetina a budou kontakty, který četli tvoje maily, proklikávali je. Proklikli je několikrát i tu esemesku prostě otevřely a teď je na tobě, jestli na něj půjdeš zase tím náletem.


Martin Hurych

Jasný.


David Kolář

Nebo použiješ tu personalizaci, typu: „Dobrý den, Martine. Já Vás zdravím. Vítám Vás tady u tohohle videa. Všimnul jsem si, že Vás zajímalo, co Vám posíláme. Tady sdílím naši webovou stránku a myslím si, že by bylo fajn, kdybychom se potkali, probrali víc do hloubky to, co jste četl, co na to říkate?“ To je úplně jiný feeling.


Martin Hurych

Já bych z toho byl paf.


David Kolář

Já jsem vždycky říkal, obchod je hra.


Martin Hurych

No jasně.


David Kolář

Tak si hrajte.


Martin Hurych

Jasně.


David Kolář

Snažím se si hrát. Když beru potenciálního klienta, kterého někdy hledám, říkám si, jak s ním tu hru zahrál, aby i jeho to. Aby pro něj byla příjemná zákaznická zkušenost a abychom ho naháněli, když nic nechce. Btw. ještě dopovím, o zbytku kontaktů. No, oni tam jsou, spadly a tak s nimi dál pracuji, ale nemusím hned volat, pokud nejsou angažovaní.


Martin Hurych

Oni se do těch super fanoušků dostanou později.


David Kolář

Přesně tak.


Martin Hurych

Je to tak.


David Kolář

To mi říkal Pavel Křepelka: vždycky dvacet procent těch kontaktů i zákazníků ti dělá osmdesát procent těch výsledků.


Martin Hurych

Je to tak. Paretovo pravidlo platí vždycky všude. Dokonce existuje knížka Superfans od Peta Flynna, který říká, že musíme mít e-mailovou databázi s tisíci lidmi, ale ve finále tě uživí klidně sto lidí tvých super fanoušků, který každou neděli čekají, co jim přijde do schránky. Čtou a zajímají se.


David Kolář

Určitě

Kdy budeme pracovat ve VR?


Martin Hurych

Ty jsi vážně rád hraješ, možná ani nevíš, ale, mě i pár dalších v MasterMindu si motivoval k zakoupení headsetu. Když se třeba budeme potkávat virtuálně v MasterMindu?


David Kolář

Je to tak ze čtrnáct dní, zhruba.


Martin Hurych

Hezky.


David Kolář

Plánujeme na podzim jednu celou skupinu, která bude pracovat ve virtuální realitě, ne, že bychom tam chodili hrát, ale budeme tam chtít pracovat. Těch aplikací dnes už je spousta, technologie se strašně posunula. Vzpomínám před dvěma lety, když jsem s tím koketoval, přišel jsem na jihočeskou univerzitu a tam firma Meetingweare myslím, že se jmenovali. A to je něco super a já říkám paráda! Já si myslím, že ten obchod bude dělat ve virtuální realitě, on tak zkuste, teď mi nasadil na hlavu ty obří brýle, jako na JIPce, jedna šnůra, tady druhá šňůra tady on někam odešel teď tam museli být trickery, herní počítač za sto tisíc, já říkám no nevím kámo, jestli si se mnou takhle jako někdo bude chtít spojit. Uplynuly dva roky, máš všechno v jednich brýlích, docela pohodlných. Dneska už i ti avataři vypadají docela důvěryhodně, že to není Pejsek A Kočička.


Martin Hurych

Je to tak, no.


David Kolář

Cílem je umět v tom pracovat. Myslím si, že ten potenciál je obrovský a ani ne, pro nějakou akvizici v obchodě, ale jako třeba pro třetí čtvrtý kolo, potkat se potom na jednání, vzít si k tomu ten flip chart. Že nemusím letět do Berlína každý měsíc, ale může tam letět jednou za půl roku a zbytek vytvořím v té virtuální realitě.


Martin Hurych

Je fakt, že oproti zoomům je to další úroveň. Absolutně rozdílná a mě to hrozně pohltilo, když se něco zkoušel, že uvažuji o virtuální networkingu. Uvidíme, jak se to chytne.


David Kolář

Křivka lidí, kteří to chtějí používat, strašně rychle roste. Myslím si, že není daleko doba, kdy nebudeš potřebovat brýle, ale budeš to používat v tý krabičce, kterou máš v kapse, v telefonu.


Martin Hurych

No, dneska už stačí kartonový brýle a VR už nosíš víceméně ve svém telefonu.


David Kolář

Ano.


Martin Hurych

Týden zpátky Facebook oznámil, variantu Spatial.io, přímo pod Facebookem, takže souhlasím tím, že i ten okolní svět to začne čím dál tím víc brát.


Trendy v B2B obchodě


David Kolář

Martine, můžu taky položit jednu otázku?


Martin Hurych

Není to tu úplně pravidlem, ale zkus.


David Kolář

Co je podle tebe vlastně trendem pro tebe v B2B obchodě, jako takovým?


Martin Hurych

B2B obchodě? To je dobrá otázka. Já vidím, že se nevyužívají data podobně, jako si říkal ty, ale nejenom v mailech. Myslím si, že tím, že konkurence, tak je potřeba nejenom odhadovat, co zákazník po mně chce, ale permanentně si jí ověřovat na základě tvrdých dat. To znamená, měřit odkaď mi teče marže. Jak jsou jednotlivé výrobky profitabilní, co je jen moje hobby a kde skutečný byznys. Jak jsou obchodníci výkonní a mnohdy vidím, že se bez opodstatnění ženou za obraty čísel. Takže obchodníci, kteří se mnohdy vysmívaní, tak firmu živí, zatímco ty hvězdy a nechci říci úplně, že by byla nákladová položka, ale čistě, když se podíváš jako majitel, nebo ředitel firmy a ty data, který oni generují, tak takový hvězdy zase nejsou. Takže kromě technologických vychytávek, o kterých si tady mluvil a se kterýma naprosto souhlasím, tak vidím, že se budeme muset ponořit víc do dat.


David Kolář

Jsme u toho vlastně, co jsem říkal, že my těch nástrojů, že jich je hrozně moc, ale člověk je neumí pořádně používat.


Martin Hurych

Já teď zariskuji. Pochválím Salesbooster, což je konkurenční podcast Petra Sobotky zrovna na cestě sem jsem poslouchal a mluvil tam člověk z controllingu a mně vytanula na mysl moje korporátní minulost, kde korporáty mají čísla mají úplně skvěle, ale absolutně špatně byla péče o lidi.


David Kolář

Ono se to tam otáčí, že jakoby.


Martin Hurych

No a u rodinných firem já to vidím úplně obráceně. A já si myslím, že pro malý, střední firmy a rodinný firmy ta budoucnost je trošičku zkorporátnět se v tom dobrém, protože já vždycky říkám, když chceš lidem dát odměny na Vánoce, tak na ně musíš mít vyděláno. Abych na ně měl vyděláno, musím být profitabilní a vědět odkud mám peníze, takže určitě ne Ad absurdum, je potřeba dotažený reporting. Je to víceméně první věc, kterou já se svými klienty řeším- plán obratů a plán prodejů, finanční plán.


David Kolář

Jak říkáš začíná to plánem, jo a mě se líbí, že ale jakákoliv bitva bez plánu, je i křik před porážku.


Martin Hurych

Potřebuji budoucnost jak ve velkým, nebo středně velkým B2B. Také konec feelingu a rozhodování na základě dat. Tak jo, Chtěl by jsi našim posluchačům na závěr předat nějaké poselství, nebo zkušenost, kterou by si rád poslal dál do světa?


David Kolář

Asi ano. Pokud podnikáte, pokud chcete růst a baví vás byznys, tak jsou dvě věci. Dělejte to zvláštní a s láskou, ale zároveň s pokorou a zapomeňte, že to, co vás bude posouvat, nebude to co, a jak, ale bude to kdo. Koho si s sebou vezmete na tu loď, nebo do autobusu- Zároveň bych chtěl hrozně moc poděkovat tobě, Martine.


Martin Hurych

Se začnu červenat.


David Kolář

Za to, že nám s MasterMind klubem pomáháš úplně od začátku. Jak nám pomáháš, že díky Tobě jsme se dostali tam, kam jsme se dostali, za to ti patří velký dík.


Martin Hurych

Děkuji, taky. Tak jo, to byl David Kolář. Pokud tato epizoda ve vás řekl zažehla, tak určitě laďte další, ať už na YouTube nebylo ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. Mrkněte na moje webovky: www.martinhurych.com, kde najdete nejen tuto epizodu, ale i další akcelerační nástroje zdarma. Díky, držím palce přeji úspěch!


(kráceno a upraveno)

Comments


bottom of page