top of page

JAK SPRÁVNĚ VYBRAT PRODUKT NEBO SLUŽBU PRO MODRÝ OCEÁN?


Klíčoví zákazníci

Vedete velkou firmu a třeba i v několika divizích nabízíte komplexní portfolio digitálních produktů nebo různých služeb. A láká vás myšlenka modrého oceánu. Jak jinak. Kdyby ne, nečetli byste teď tento článek. Ačkoliv Blue Ocean strategie přímo nemluví o firmách, tím míň o těch s kompletním portfoliem, mohou se do ní pustit všechny společnosti. Bez ohledu na svou velikost. V tom je právě ta krása. Rozdíl je jen v tom, který produkt pro modrý oceán zvolit.

 

Start-upy a menší firmy doufám prominou (pro vás krátce na konci článku), dnes se zaměříme na zavedené velké firmy, které mají bohaté portfolio produktů či služeb. Mají tedy z čeho vybírat. A klíčové je umět vybrat správně. V tom vám pomůže rychlá analýza vašeho portfolia podle zásad Blue Ocean strategie. Právě díky této analýze budete moct vybrat vhodného kandidáta pro modrý oceán.

 

Jak na analýzu portfolia?

Blue Ocean strategie má pro analýzu portfolia vlastní nástroj, který se v angličtině označuje jako Pioneer-Migrator-Settler Map. Opět jde o jakousi „mapu“, která je nástrojem pro inovaci a strategické plánování a pomáhá firmám identifikovat a využívat nové tržní příležitosti. Pro zjednodušení používám termín analýza portfolia.

 

Pokud se do ní chcete pustit, začněte tak, že své produkty nebo služby rozdělíte do 3 kategorií:

  1. hodnotu imitující (Settlers)

  2. hodnotu vylepšující (Migrators)

  3. hodnotu inovující (Inovators)

 

Pojďme se postupně podívat na to, co jednotlivé kategorie znamenají.

 

Hodnotu imitující produkty a služby

Do této kategorie spadají produkty a služby, které se v angličtině označují „me too“. Firma je má dlouho v portfoliu, ale obchodníci je moc rádi nenabízejí. Jsou pod obrovským konkurenčním tlakem a nepřináší závratnou marži, i když jsou ve firmě dobře zavedené a zabezpečují stabilní příjem. Pro spoustu firem se může jednat o hlavní produkt, který přináší největší obrat, a proto se na něj firma bojí sáhnout. Nikdo ho tak výrazně neinovuje a hlavní funkcí této kategorie produktů je udržet firmu na stávajícím trhu, podpořit ziskovost ostatních produktů a optimalizovat náklady a efektivitu.

 

Hodnotu vylepšující produkty a služby

Druhá kategorie zahrnuje produkty nebo služby, které nabízejí zlepšení existujících nabídek na trhu, ale nepřinášejí radikální inovace. Nesou tedy určitou přidanou hodnotu, která ve srovnání s konkurencí činí firmu v očích zákazníků zajímavější. Tyto produkty a služby jsou výsledkem optimalizace poměru ceny a výkonu. Stále mohou přinést růst, ale v menším rozsahu než produkty z poslední kategorie.

 

Hodnotu inovující produkty a služby

Produkty a služby spadající do poslední kategorie jsou inovativní, na trh přináší něco zcela nového a vytváří rychle rostoucí trhy a nové tržní prostory – modré oceány. Mají obrovský potenciál výrazně změnit trh a přinést vysoké zisky. Jeden příklad za všechny? iPhone v momentě svého prvního uvedení na trh.

 

Se kterým produktem jít do modrého oceánu


Jakmile roztřídíte vaše produkty a služby do těchto 3 kategorií, můžete začít vybírat vhodné adepty pro modrý oceán. Jak bych na to šel já a jaký postup bych vám doporučil?

 

Ze 3 stávajících kategorií bych pro modrý oceán vybíral produkty a služby, které hodnotu vylepšují, případně hodnotu imitují. Nemá moc smysl inovovat a vylepšovat produkty z poslední kategorie, které už mají obrovský potenciál a zákazníkům se líbí tak, jak jsou.

 

Otázkou je, jak velký produkt z hlediska obratu pro modrý oceán zvolit. Tady hodně záleží na vás a vašem smýšlení. Pokud jste odvážnější, můžete se pustit do inovace toho největšího a nejvýnosnějšího prvku z vašeho portfolia. Když se to povede, o to větší růst zažijete. Pokud si modrý oceán chcete na začátku vyzkoušet v rámci bezpečnějších hranic, můžete případná rizika omezit tím, že začnete pracovat s tou částí portfolia, která je sice pro zákazníky atraktivní, ale přináší menší obrat. Postupnými kroky se pak můžete dostat k větším a zajímavějším inovacím.

 

Výhody analýzy portfolia

To, že se zamyslíte nad vaším portfoliem a rozdělíte si ho do jednotlivých kategorií, vám sice zabere nějaký čas, současně vám to ale přinese několik výhod. Tady jsou ty hlavní:

  • Strategické plánování: Zpracovanou analýzu budete moci využít ke zhodnocení portfolia a identifikaci oblastí, kde je potřeba inovace nebo zlepšení.

  • Inovační proces: Jasně uvidíte, které produkty nebo služby mají potenciál získat inovující hodnotu a kde je nutné ještě investovat do výzkumu a vývoje.

  • Rizikové řízení: Rozdělením portfolia do 3 kategorií budete moci zmapovat všechna rizika a portfolio začít řídit tak, abyste získali vyvážený mix stabilních a inovativních produktů.

 

A právě proto je tento nástroj Blue Ocean strategie důležitý. Chcete-li, aby vaše firma byla úspěšná, udržujte vaše portfolio vyvážené a dbejte na to, aby v něm měla zastoupení každá kategorie. To vám zajistí potřebnou stabilitu, flexibilitu a nové příležitosti pro budoucí růst.

 

Co malé a střední firmy?

Dosud jsem se věnoval hlavně velkým firmám. Modrý oceán je ale pro všechny. Na velikosti firmy nezáleží. Jak by k výběru produktu nebo služby po modrý oceán měly přistoupit start-upy, malé a střední firmy?

 

U nich je to trochu jinak. Pokud máte start-up a přemýšlíte o novém produktu či službě, zapomeňte na rudý oceán. Začněte u hodnotové inovace a podrobte svůj nápad 6 krokům k jejímu naplnění. Přehled všech 6 kroků s odkazy na příslušné nástroje najdete v tomto předchozím článku.

 

Máte malou nebo střední firmu, daří se vám, rozjeli jste podnikání a klientům nabízíte jeden velký produkt (nebo službu), případně máte ještě doplňující nabídku? Pro modrý oceán vezměte svoji hlavní „věc“. A dál pokračujte hodnotovou inovací a 6 kroky k jejímu naplnění.


Držím vám palce. Kdybyste si nebyli jistí, který produkt z portfolia zvolit nebo jak přesně inovovat, abyste mohli dlouhodobě růst, ozvěte se mi. Můžeme to společně probrat třeba na videokonzultaci.コメント


bottom of page